Nu in het kader van de coronacrisis de Nationale Molendag niet gevierd kon worden heeft de stichting Eibergse Molens van de gelegenheid gebruik gemaakt om de fa. Winkelhorst wat onderhoudswerk aan de Piepermolen te laten verrichten. Zo is de belt geëgaliseerd en voorzien van een nieuwe trap en werd het hele terrein opnieuw ingezaaid. Dezer dagen zal er door de fa Winkelhorst nog een nieuwe omheining worden aangebracht. Het zal nog wel enkele weken duren voordat weer op de ingezaaide belt gelopen kan worden. Vandaar dat de molen al geruime tijd niet gedraaid heeft.

De valken, die nu al zo’n 17 jaar nestelen onder de kap van de molen, hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om in alle rust een vijftal eieren uit te broeden. De jongen zijn begin mei geboren en groeien als kool (zie foto’s). We hopen de komende weken met behulp van foto’s de groei van deze vijfling door u te laten volgen.

Gedurende de corona-crisis wordt in de Mallumse Molen niet meer gemalen. Wél is de molen nog elke zaterdagmiddag geopend van 14.00 tot 15.30 uur geopend voor mensen die bij de molenaars meel willen komen halen. De molen is voor bezichtiging dus niet geopend.

 


de valken op 15 mei 2020

De valken op 30 mei

Corona update