De Stichting Eibergse Molens is een stichting tot behoud van monumenten.

Als stichting willen wij in de eerste plaats de Mallumsche molen bij Eibergen en de Piepermolen in Rekken in stand en in werking houden. Daarbij hoort ook de zorg voor het Muldershuis van de Mallumsche molen met bijbehorende schuur.

Bovendien willen wij het landschapsschoon in de omgeving van deze monumenten bevorderen.

De Stichting Eibergse Molens kwam tot stand op 28 mei 2004 door samenvoeging van de Pieperstichting en Stichting De Mallumsche molen.