Ten gevolge van de coronacrisis hebben de molenaars van de Mallumse Molen besloten de watermolen niet in werking te zetten totdat de regering heeft besloten dat samenkomsten weer zijn toegelaten. De Mallumse Molen is derhalve tot nader order gesloten.
De Piepermolen in Rekken is zaterdags bemand door maximaal twee personen. Er wordt dan ook geen publiek toegelaten.
Zodra beide molens weer voor belangstellenden toegankelijk zijn zal daarover in de website een vermelding worden opgenomen.

 

De Stichting Eibergse Molens is een stichting tot behoud van monumenten. Niet te verwarren dus met: restaurant het Muldershuis (www.hetmuldershuis.nl met telefoonnummer 0545-472334).

Als stichting willen wij in de eerste plaats de Mallumsche molen bij Eibergen en de Piepermolen in Rekken in stand en in werking houden. Daarbij hoort ook de zorg voor het Muldershuis van de Mallumsche molen met bijbehorende schuur.

Bovendien willen wij het landschapsschoon in de omgeving van deze monumenten bevorderen.

De Stichting Eibergse Molens kwam tot stand op 28 mei 2004 door samenvoeging van de Pieperstichting en Stichting De Mallumsche molen.