Historie Piepermolen

Tot het jaar 1796 bestond in Nederland het recht van Molendwang. Dit hield in dat boeren uit een bepaald gebied genoodzaakt waren om hun graan op een speciale daarvoor aangewezen molen te laten malen. Zo waren de boeren uit Rekken verplicht hun graan te laten malen bij de Mallumsche watermolen in de buurtschap Mallem bij Eibergen. In de Franse tijd (de Bataafse republiek) veranderde er veel aan de hier bestaande regels en ook het recht van molendwang werd afgeschaft. Dat was voor een aantal mensen in Nederland aanleiding om een zelfstandig molenaarsbedrijf te starten. Zo ook voor Johannes Stephanus van Hasz, geboren te ‘s-Heerenberg op 11 januari 1753. Hij was zoon van de Ruurlose molenaar Hendrik van Hasz. Zijn keuze om een windmolen in Rekken te bouwen houdt ongetwijfeld verband met het feit dat hij (op 18 november 1784) met een Rekkense gehuwd is. Te weten A. Mellink, dochter van de commies “ter recherche” Willem Mellink). In de molenwand is een gedenksteen gemetseld waarin de namen van de molenaar en zijn vrouw zijn vermeld.

In 1797 is bij de molen ook een muldershuis gebouwd op dezelfde plaats en in ongeveer dezelfde vorm als het huidige nieuwbouwpand dat zich ten noordoosten van de molen bevindt. In 1824 besloot molenaar Van Hasz om onduidelijke redenen om de windmolen in Rekken te verlaten en verder te werken op de watermolen in Mallem. Hij werd opgevolgd door Chr. F. Beins, die voordien watermolenaar was op de “Nieuwe Molen” in Olden Eibergen.

Het laatste geslacht dat de molen uiteindelijk expoiteerde was de familie Pieper. Ernst H. Pieper was degene die de molen in 1907 aankocht. Zijn zoon, H.F. Pieper beheerde als laatste particulier de molen. In 1965 droeg hij wat er toen nog van de molen restte over aan een stichting, genaamd “de Pieperstichting”. H.F. Pieper overleed in 1970 en heeft niet meer mogen meemaken dat de molen werd gerestaureerd en opnieuw in bedrijf werd gezet door vrijwillige molenaars.

De voormalige Pieperstichting kende met name Rekkense en ook enkele gemeentelijke bestuursleden en deed er alles aan de molen in goede staat te houden. De vrije toegang van wind tot de molen zeker te stellen en te zorgen dat de molen regelmatig door vrijwillige molenaars in bedrijf werd gesteld. In 2004 besloot het stichtingsbestuur de molen over te dragen aan de Stichting Eibergse Molens, die toen werd opgericht om de Mallumsche watermolen en de Piepermolen te beheren.

Daarnaast is er tot op heden nóg een groep die zich voor het belang van de molen inzet. Dat is de Stichting Vrienden van de Piepermolen, die de lokale belangstelling voor de molen warm houdt en zich inzet om donateurs te werven. Zodoende kan af en toe bijgesprongen worden als de vrijwillige molenaars verlegen zijn om middelen voor het kopen van verf, teer, touw, zeilen en wat dies meer nodig zij om de molen draaiende te houden.

Aanmelding als donateur van de Stichting Vrienden van de Piepermolen is mogelijk bij de mevrouw Ineke Wassink tel. 0545-431359.

Historie Piepermolen