Het bestuur.

In het verslagjaar bestond het bestuur uit:
G.W. (Gerard) Roos voorzitter Rekken
A.G.J. (Ton) Esman secretaris Eibergen
G.(Gert) ter Mors penningmeester Eibergen
G. (Gerrit) Hazewinkel lid Eibergen
A. (Bets) Antvelink lid Eibergen
G.A.J. (Geert) Besseling lid Rekken

De heer K. (Klaas) de Jonge trad op als technisch adviseur van het bestuur.
Het bestuur kwam drie maal in vergadering bijeen in het Muldershuis.
In de voorjaarsvergadering besloot Gerrit Hazewinkel, die namens de Stichting Vrienden van de Mallumse Molen in het bestuur zitting heeft, af te treden en geen nieuwe herbenoeming te aanvaarden.
Korte tijd na deze voorjaarsvergadering droeg het bestuur van de Stichting Vrienden van de Mallumse Molen de heer Hans Pelle voor als afgevaardigde in ons bestuur. De heer Pelle was inmiddels als nieuwe voorzitter toegetreden tot het bestuur van de Stichting Vrienden van de Mallumse Molen.

De Mallumse Molen.
In het verslagjaar bestond het team van vrijwillige molenaars uit
a) R. (René) Griess Haaksbergen gediplomeerd
b) G. (Geert) Hebels Eibergen –
c) M. (Marjan) Hebels Eibergen gediplomeerd (75 jaar)
d) K. (Klaas) de Jonge Eibergen gediplomeerd (75 jaar)
e) T. (Ton) Kok Haaksbergen gediplomeerd
f) H. (Harm) Lensink Haarlo jeugdlid
g) R.(Robert) Mekkelholt Eibergen lid in opleiding
h) W. (Wilfred) Scholten Aalten lid in opleiding
i) N. (Nick) Vos Eibergen jeugdlid
j) W. (Willem) Wes Haaksbergen gediplomeerd
De verzekering van het Gilde geldt voor personen tot uitsluitend de leeftijd van 75 jaar. Zodoende zijn Klaas de Jonge en Geert Hebels als Gilde-leden alleen nog verzekerd voor W.A. Voor persoonlijke ongevallen moeten zij dus terugvallen op hun ziektekostenverzekering en de algemeen geldende gemeentelijke verzekering voor vrijwilligers.
In het verslagjaar maakte het waterrad van de Mallumse molen 294.433 omwentelingen. Dat kwam met name ook doordat de mensen van Estinea op zo ongeveer alle werkdagen het rad van plm. 09.00 tot 16.00 uur in bedrijf zetten. De molen werd bovendien elke zaterdag van het jaar door de vrijwilligers in bedrijf gezet. Er werd dan ook regelmatig graan gemalen en gepeld.
Zoals gebruikelijk verrichtte de vrijwillige molenaars zelf ook verschillende kleinere n onderhoudsklussen.

De Mallumse molen was deelnemer aan het lenteweekend 2016 en was ook tijdens Nationale Molendag en Open Monumentendag in bedrijf. Tenslotte waren enkele leerlingen van scholengemeenschap het Assink als vrijwilliger in de molen actief tijdens de Doe Dagen van die school. Incidenteel werd de molen ook op andere dagen dan zaterdags voor publiek opengesteld als groepen daarom vroegen.

De Piepermolen.
Vrijwillige molenaars:
a) W. (Wim) Bentsink Rekken in opleiding
b) R.A.A. (Richard) Busschers Eibergen niet gediplomeerd
c) A.G.J. (Ton) Esman Eibergen gediplomeerd
d) W. (Walter) Knippers Haaksbergen gediplomeerd
e) J. (Jan) Nienhuis Rekken in opleiding

Vrijwillig molenaar Walter Knippers uit Haaksbergen draait om de weken op zaterdagmiddagen met de Piepermolen. Vrijwillig molenaar Willem Wes is inmiddels geslaagd voor het diploma watermolenaar en voor het diploma wondmolenaar. Hij werkt in beginsel wekelijks op de Mallumse Molen maar is bereid om zo nodig in Rekken als windmolenaar in te vallen.
De Piepermolen maakte 18.996 omwentelingen. Er werd 700 kg rogge
vermalen. De molenaars maakten in het verslagjaar 114 maaluren en verrichtten bovendien meerdere onderhoudswerken. Een drietal vrijwilligers heeft ook in 2015 regelmatig het gras op en rond de molenbelt kort gehouden.
De valken hebben in de kap van de molen weer jongen (vier stuks) uitgebroed en groot gebracht.
Behalve op Nationale Molendag was de Piepermolen ook actief op de Open Monumentendag en het Rekkens Volksfeest. In het verslagjaar ontving de Piepermolen twee groepen leerlingen van scholengemeenschap “het Assink”. Zij hebben in het kader van de zogeheten “Doedagen” verschillende klussen verricht.

Muldershuis.
In 2016 heeft de exploitant van het Muldershuis, de heer H. Timmerman, het Muldershuis geëxploiteerd. De zaken verlopen naar wens en het Muldershuis bouwt zo langzaamaan een goede naam op.

Schuur te Mallem.
De schuur was het hele jaar verhuurd aan de Stichting Estinea. In goed
overleg verrichtten de pupillen van Estinea, geholpen door hun
begeleiders de nodige werkzaamheden in de omgeving van het complex.

Financiën
De jaarrekening 2016 is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 1
maart 2017.
Het boekjaar 2016 sluit met een voordelig saldo van € 25.782,00. Dit
bedrag is volledig toegevoegd aan het onderhoudsfonds van het
Muldershuis en de bijbehorende schuur.

Festiviteiten
• Nationale Molendag werd met name gevierd in Rekken. Daar was
dit jaar wederom sprake van een markt rondom de molen. De opzet was een succes.
De Piepermolen was uiteraard weer het draaiende molen middelpunt van het geheel. Het weer zat mee en dat was aan de grote belangstelling van het publiek goed te merken.
• In Mallem waren de activiteiten, net als vorig jaar, beperkter omdat
het weekeinde vóór Nationale Molendag door de Stichting
Kruidentuin Eibergen het lenteweekend werd gevierd. Ook toen was de molen volop in bedrijf en werd hij door velen bezocht. Op Molendag draaide de molen ook en er werden pannenkoeken gebakken. Daar werkten uiteraard ook de vrijwillige molenaars aan mee.
• Tijdens Open Monumentendag was zowel de Mallumse Molen als de Piepermolen in bedrijf en voor belangstellenden toegankelijk. Ze ontvingen die een flink aantal van de 933 personen die Eibergse Monumenten bezochten.
• De Piepermolen was dit jaar ook weer middelpunt van een oogstfeestdag. Er was sprake van een gezellige drukte en dat leidde samen met het goede weer en de goed bezochte warenmarkt tot een geslaagde dag.

Eibergen, 25 maart 2017
Het bestuur van de Stichting Eibergse Molens,
de voorzitter, de secretaris,
G. W. Roos A.G.J. Esman