De Marke Mallem is een uniek samenwerkingsproject tussen Waterschap Rijn en IJssel, de gemeente Berkelland en de Stichting Eibergse Molens. Door inbreng van gronden of, voor wat betreft onze stichting, de intentie om de gronden overeenkomstig de gemeenschappelijke wens in te zetten, wordt, à la de voormalige marken, een gebied gecreeerd dat overeenkomstig de wensen van de gemeenschappelijke gebruikers en eigenaren wordt ingericht. Lees meer over dit project op:

http://www.markemallem.nl

Marke Mallem