Op 7 december 2017 is in een vergadering van de UNESCO die gehouden werd in Zuid Korea, besloten het ambacht van molenaar op de werelderfgoedlijst te plaatsen.
Daartoe heeft de Nederlandse regering op verzoek van Vreniging De Hollandsche Molen,

Het “Ambacht Molenaar” is op 15 november 2015 door onze toenmalige Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorgedragen als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Daarmee nam ze het advies van de Raad voor Cultuur. Het was voor het eerst dat Nederland een traditie voordroeg voor de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Hiervoor was door Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders een nominatiedossier opgesteld inclusief bijbehorende foto’s en film. Dit dossier werd in het voorjaar van 2016 ingediend bij UNESCO.

Van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is ook de bijbehorende film te zien.
https://www.immaterieelerfgoed.nl/page/2390/molenaarsambacht-genomineerd-voor-de-representative-list

Vanmorgen, 7 december 2017, werd in een vergadering van de UNESCO in Zuid Korea besloten het ambacht van molenaar ook daadwerkelijk te plaatsen op de lijst van werelderfgoed van de mensheid. De molenaars van de Piepermolen hebben om die reden en overeenkomstig het verzoek van Vereniging de Hollandsche Molen de Piepermolen in de vreugd gezet. Deze stand zal tot en met 10 december gehandhaafd blijven.

Immaterieel erfgoed UNESCO