Elk oneven jaar vindt er eind juli het twee jaarlijkse oogstfeest bij de Piepermolen plaats.

Laten we ons verplaatsen naar het midden van de vorige eeuw:
De rogge wordt op ouderwetse wijze van het land gehaald. Het maaien gebeurt met een door het paard voortgetrokken maaimachine. Enkele boeren die de kunst nog verstaan, zullen de rogge gaan maaien met een ‘zig’; een soort handzeis. De boerinnen, binden het gemaaide koren in bundels en zetten dit op schoven om te drogen.

Rond het middaguur is het vespertijd: de boeren en boerinnen gaan dan even rusten op het akkerland om daar koffie en brood te eten. Dat was gebruikelijk om geen onnodige tijd verloren te laten gaan, als de weeromstandigheden goed waren en de akker wat verder weg gelegen was.
Zaterdagmiddag wordt de gemaaide rogge gedorst met dorsvlegels zoals dat vroeger ook gebruikelijk was. Drie of vier boeren lopen rondom een hoeveelheid koren en slaan om beurten in een vast ritme met hun dorsvlegels het graan uit de halmen.
Het teveel aan graan wordt tijdens de oogstdag ter plaatse in een oude dorsmolen verwerkt en gezuiverd in een kafmolen.

Bezoekers kunnen dit alles elke twee jaar de hele dag meemaken en genieten van de andere activiteiten rondom de Piepermolen. Twee bakkers bakken in de buitenoven naast de molen verse broden die te koop zijn.
En mochten er mensen zij die honger krijgen tijdens dit alles: er worden weer volop pannenkoeken gebakken bij de Piepermolen waar tevens historische landbouwmachines zullen staan.

Het publiek, deels afkomstig uit Rekken, maar voor een flink deel ook uit alle delen van het lend, genoot van het beeld en de gezelligheid. Onderstaande foto’s spreken voor zich. (foto’s gemaakt door Henk ter Horst)

 

 

Oogstdag bij de Piepermolen in Rekken