Het tweede weekend in mei vindt in ons land de Nationale Molendag plaats. De Nederlandse molenaars zullen die dag hun molens in bedrijf zetten. Hoewel tegenwoordig nog nauwelijks molenaars “van de wind” kunnen leven omdat de molens hun economische functie hebben verloren, zijn zij nog steeds beoefenaars van een opvallend ambacht. Zo bijzonder zelfs dat hun ambacht formeel als internationaal cultureel erfgoed is erkend.

De Nationale Molendag is bij uitstek de gelegenheid om deze monumenten te bezoeken. De molenaars zullen belangstellenden met plezier rondleiden en uitleg geven over het functie en de historie van hun molen.

 

Nationale Molendag